กศน.ตำบลกาหลง

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

pp1 pp2

กศน.ตำบลกาหลง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง

tk2 tk1